IMG-LOGO

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จับมือ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร ทำ MOU ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

12 มีนาคม 2564
IMG

วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ พลตรี ศักดิ์วุฒิ วงศ์วานิช ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยมี ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และพันเอก สุภาพ ถิระสุข รองผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิด ร่วมลงนามเป็นพยาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรที่สูงขึ้น